KNÍHA  DÁVNÉ POVĚSTI NÁRODA ČESKÉHO.jpg
TOPlist

KNIHA POVĚSTÍ NÁRODA ČESKÉHO

KNIHA  DÁVNÉ POVĚSTI NÁRODA ČESKÉHO

DÁVNÉ POVĚSTI NÁRODA ČESKÉHO

(anotace a obsah jednotlivých dílů a kapitol)

Mnozí spisovatelé, básníci a výtvarní umělci čerpali pro svá díla náměty z dávné minulosti. Pokud jde o literaturu, byl to u nás například Alois Jirásek, který se zapsal svými Starými pověstmi českými hluboko do našeho podvědomí. Avšak od té doby pokročil svět mílovými kroky kupředu. Lidstvo se obohatilo o nové poznatky, změnila se i podoba spisovného jazyka. A tak vznikla kniha, která promlouvá k dnešnímu čtenáři moderním, srozumitelným jazykem, a nejen to - chronologicky uspořádané a na sebe navazující pověsti přinášejí mnoho nového, dosud nepoznaného. Takovou knihou jsou třídílné DÁVNÉ POVĚSTI NÁRODA ČESKÉHO spisovatele, básníka a pedagoga PaedDr. Jindřicha Františka Bobáka. Čtenářům se tak dnes dostává do rukou vskutku skvostné dílo z našich národních dějin.

I. díl - DOBA POHANSKÁ

První díl začíná dávno zapomenutou bájí, v níž se autor knihy vrací až k době, kdy nesjednocené slovanské kmeny ještě žily v dávné pravlasti a bojovaly o své přežití. Po sugestivním líčení příchodu jednoho z těchto kmenů na naše území následuje řada známějších i méně známých pověstí, jež nebyly v této podobě ještě nikdy zpracovány.

OBSAH

O Ljubovi a Ljubě, Avaři, Přísaha svornosti, Na život a na smrt, Souboj, Zánik starého sěla, Čechův lid, Hora Říp, V nové vlasti, Čechova smrt, O Krokovi, Lech a jeho lid, Krokovy dcery, Silný Bivoj, Libušin soud, O Přemyslu Oráčovi, Založení Prahy, Libušina proroctví, Odbojná Vlasta, O statečném Motolovi, Vítězství dívek nad muži, Pomsta, Ctirad a Šárka, Zkáza Děvína, O Křesomyslu a Horymírovi, Neklan a Vlastislav, Meč luckého knížete, Straba, Statečný Tyr, Turské pole, Strabův návrat, Durynk a Neklan, Hostivít a Mstiboj, Zrádný Sukoslav, Rozdělené knížectví

II. díl - DOBA KŘESŤANSKÁ

Také druhý díl začíná bájí, jejíž autorem je sám spisovatel. Jednotlivé pověsti zahrnují časové období, kdy na český knížecí trůn usedli první křesťanští panovníci, až po dobytí Milána vojskem českého knížete a krále Vladislava. Také mnohé z těchto pověstí se tu dočkaly zcela nového, neotřelého zpracování a nebo jsou uvedeny poprvé.

OBSAH

Dva andělé, Bořivoj a Ludmila, Vzpoura proti kříži, O Štylfrýdovi, Bořivojův návrat, Kníže Vratislav, Dětství knížete Václava, O Drahomíře, O Palhojovi, Umučení sv. Ludmily, Václav českým knížetem, Zázraky Ludmilina hrobu, Založení Chrámu sv. Víta, Drahomířin boží soud, Svaté znamení, Boleslavská bratrovražda, Hrob sv. Václava, Poslední cesta mučedníka božího, Stavba hradu Boleslavi, Kotel místo orlice, Nepřátelství mezi rody, O svatém Vojtěchovi, Zkáza Libice, Kníže Ryšavec, Jak Vršovci potupili Jaromíra, Jak ovčák vyhnal Poláky z Prahy, Oldřich a Jaromír, Oldřich a Božena, Přimda, Založení Sázavského kláštera, Břetislav a Jitka, Jaromírova smrt a soud nad Kochanem, Cesta do Hnězdna, Kníže proti císaři, S kopím a praporcem sv. Václava, Češi před Milánem, Dobytí Milána

III. díl - DOBA KRÁLOVSKÁ

Zde najdeme pověsti z nejslavnějšího období českých dějin, které bylo (bohužel) také obdobím nejtěžším, ať šlo o prohranou bitvu na Moravském poli, dlouhé období husitských válek nebo o fiasko na Bílé hoře - jeden z mezníků počínající třicetileté války a třistaletého období temna, jak jej nazval Alois Jirásek.

OBSAH

Poselstvo Jeho Milosti, Podvedený král, Anežka, dcera Přemyslova, Moravské pole, Poskvrněná země, Záviš a královna, Záviš a král, Závišova smrt, Král Jan Lucemburský, Bitva u Kresčaku, O mrtvém pastýři, Opatovický poklad, Stavba chrámu, Karlův most a Hladová zeď, Měšťan Jan Rotlev, Smutných zvonů hlas, Vykoupaný pekař, Žito kouzelník, Nejslavnější Žitův kousek, O Janu Nepomuckém, Král a lazebnice, Smrt krále Václava, O mistru Hanušovi, Litoměřický sloup, Jan Žižka z Trocnova, Zbraně pro krále, Bitva u Sudoměře, Žižkovo polní vojsko, Bratr Jan Paleček, Dalibor z Kozojed, Rabbi a Mordechai, O Golemovi, Faustův dům, Krvavá exekuce, Blaničtí rytíři

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one